Διαδρομή 611

Λιμάνι-Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου (Waterpark)

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου (Waterpark)Λεωφ Ποσειδώνος, Λεωφ Δανάης, Λεωφ Ποσειδώνος, Λιμάνι(Κεντρικός Σταθμός)

Από Λιμάνι:

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Σεμπτέβριο- Μάιο και μέχρι τις 12/06/2018)
06:25, 06:50, 07:20, 08:05, -10:25(κάθε 10 λεπτά)10:40, 10:55, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50, 12:15, 12:25, 12:35, 12:45, 13:00, 13:20, 13:35, 13:50, 14:05-16:55(κάθε 10 λεπτά)17:10, 17:25, 17:40, 17:55

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Ιουνίο- Αύγουστο) +Σάββατο + Κυριακή + Σχόλικες Διακοπές (Από 13/06/2018)
06:25, 06:50, 07:20, 07:50, 08:05-10:45(κάθε 10 λεπτά)11:00-14:20(κάθε 10-15 λεπτά)14:35-16:45(κάθε 10 λεπτά)17:00, 17:15, 17:30, 17:50

 

Από Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου (waterpark)

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Σεμπτέβριο-Μάιο και μέχρι τις 12/06/2018)

06:40, 07:05, 07:35, 08:05 08:20-11:35(κάθε 10-15 λεπτά)11:55, 12:15, 12:30, 12:45, 12:55, 13:05-14:05(κάθε 15 λεπτά)14:20-17:10(κάθε 10 λεπτά)17:25-18:10(κάθε 15 λεπτά)

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από 13 Ιούνιο-Αύγουστο)+Σάββατο + Κυριακή + Σχολικές Διακοπές (Από 13/06/2018)
06:40, 07:05, 07:35, 08:00, 08:20-12:55(κάθε 10-15 λεπτά)13:15, 13:30, 13:45,13:55 , 14:10, 14:25, 14:35, 14:50, 15:05-16:05(κάθε 10 λεπτά)16:10-16:50(κάθε 10 λεπτά)17:05, 17:20, 17:30, 17:45, 18:05


Νυχτερινά δρομολόγια από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο

Από Λιμάνι:
Δευτέρα-Κυριακή
18:05-21:20(κάθε 15 λεπτά), 21:50,22:20,22:50-01:05(κάθε 15 λεπτά)

Από Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου
Δευτέρα-Κυριακή

18:20-21:35(κάθε 15 λεπτά),22:05,22:35,23:05-01:20(κάθε 15 λεπτά)

Νυχτερινά δρομολόγια από Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο

Από Λιμάνι:
Δευτέρα-Κυριακή
18:05 - 20:35 (κάθε 30 λεπτά), 21:50 - 00:20 (κάθε 30 λεπτά)   

Από Δημοτική Πλάζ Γεροσκήπου:
Δευτέρα-Κυριακή
18:20 - 20:50 (κάθε 30 λεπτά), 22:05 - 00:35 (κάθε 30 λεπτά)