Διαδρομή 615

Λιμάνι-Κόλπος Κοραλλίων

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Λιμάνι(Κεντρικός Σταθμός )Λεωφ Απ Πάυλου, Λεωφ Τάφοι των Βασιλέων, Παραλιακός Δρόμος Χλώρακας και Κισσόνεργας, Λεωφ Κόλπου Κοραλλίων, Κόλπος Κοραλλίων


Από Λιμάνι

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Σεμπτέβριο - Μάιο και μέχρι τις 12/06/2018)
06:25, 06:30, 07:30, 08:00-12:10(κάθε 10 λεπτά)12:25, -13:55 (κάθε 15 λεπτά) 14:10-16:40 (κάθε 10 λεπτά) 16:55, 17:10, 17:25, 17:35, 17:50

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Ιούνιο- Αύγουστο) + Σάββατο + Κυριακή + Σχολικές Διακοπές (Από 13/06/2018)
6:25, 6:30, 7:30, 8:00 - 11:50 (Κάθε 10 Λεπτά), 12:05, 12:20, 12:30, 12:40, 12:55, 13:10 - 16:20 (Κάθε 10 λεπτά) 16:35 -17:20(κάθε 15 λεπτά), 17:40Από Κόλπο Κοραλλίων

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Σεμπτέβριο-Μάιο και μέχρι τις 12/06/2018)
07:00, 08:05, 08:35-09:25 (κάθε 10 λεπτά) 09:40-13:00 (κάθε 10 λεπτά) 13:15-14:15 (κάθε 15 λεπτά) 14:35, 14:50-17:30 (κάθε 10 λεπτά) 17:45, 18:00, 18:10, 18:25

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Ιουνίο-Αύγουστο) +Σάββατο+ Κυριακή + Σχολικές Διακοπές (Από 13/06/2018)
7:00, 7:25, 8:05, 8:35, 8:45, 8:55, 9:05, 9:20 - 12:40 (κάθε 10 λεπτά), 12:55, 13:10, 13:20, 13:30, 13:45, 14:00 - 17:00 (κάθε 10 λεπτά), 17:15,17:30, 17:45,18:00,18:20


Νυχτερινά δρομολόγια από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο

Δευτέρα-Κυριακή

Από Λιμάνι: 18:00- 0:00 (κάθε 15 λεπτά),00:30

Από Κόλπο Κοραλλίων: 18:35- 0:35 (κάθε 15 λεπτά), 01:05


Νυχτερινα Δρομολόγια από Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο

Δευτέρα - Κυριακή
Από Λιμάνι: 18:00-23:15 (κάθε 35 λεπτά)
Από Κόλπο των Κοραλλίων: 18:35-23:50 (κάθε 35 λεπτά)