Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Διαδρομή 610

Δημοτική Αγορά-Λιμάνι

Print Bus Route Details

Δημοτική Αγορα, Φελλάχογλου, Λεοντίου, Θερμοπυλών, Νικοδήμου Μυλωνά, Απ Πάυλου, Αγαπήνωρος, Λεωφ Αγ Αναργύρων , Απ Πάυλου, Λιμανάκι (Κεντρικός Σταθμός)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αλλαγή Ωραρίων Διαδρομής 610 από 01/04/2018. Για το νέο πρόγραμμα πατήστε εδώ

Από Αγορά:

Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από Σεμπτέβριο- 12 ιουνίου)
06:15, 06:35, 07:05, 07:35, 08:00, -12:00 (κάθε 10 λέπτα) 12:15, 12:30, 12:50, 13:10, 13:40, 14:10-17:30 (κάθε 10 λεπτά), 18:00-19:30 (κάθε 30 λεπτά)
Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από 13 Ιούνιο-6 Σεπτεμβρίου )+Σάββατο+ Κυριακή
06:15, 06:35, 07:05, 07:35, 08:00-09:30 (κάθε 10 λεπτά)09:45-10:55 (κάθε 10λεπτά) 11:10, 11:30, 11:50, 12:05, 12:15, 12:30, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25, 13:40-15:10 (κάθε 10 λεπτά) 15:30-17:00(κάθε 10 λεπτά)17:20, 17:35, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20

Κυριακή + Αργίες (Για τους μήνες Δεκέβριο - Μάρτιο μόνο)
6:15, 6:35, 7:05, 7:35, 8:05 - 11:05 (κάθε 15 λεπτά), 11:35, 12:05, 12:20,12:35,12:50,13:20,
13:50 - 16:05 (κάθε 15 λεπτά), 16:35, 17:05, 17:35. 


Aπό Λιμάνι
Δευτερα-Παρασκευη (Ισχύει από Σεμπτέβριο- 12 ιουνίου)
06:25, 06:50, 07:20, 08:05-09:25 (κάθε 10 λεπτά)09:40-11:40 (κάθε 10 λεπτά)11:55, 12:15, 12:30, 12:45, 12:55, 13:05, 13:25, 13:55, 14:25-17:45(κάθε 10 λεπτά)18:15, -19:45 (κάθε 30 λεπτά)
Δευτέρα-Παρασκευή (Ισχύει από 13 Ιούνιο-6 Σεπτεμβρίου) +Σαββατο+ Κυριακή
06:25, 06:50, 07:20, 08:05-10:45 (κάθε 10 λεπτά)11:00, 11:15, 11:30, 11:50, 12:10, 12:25, 12:40, 12:55, 13:10, 13:25-17:05 (κάθε 10 λεπτά) 17:20, -18:05 (καθε 15 λεπτά) 18:35, 19:05, 19:35

Κυριακή + Αργίες (Για τους μήνες Δεκέβριο - Μάρτιο μόνο)
6:25, 6:50, 7:20, 8:05 - 10:50 (κάθε 15 λεπτά), 11:20, 11:50, 12:05, 12:20, 12:35, 13:05, 13:35 - 16:20 (κάθε 15 λεπτά),
16:50, 17:20, 17:50.


Νυχτερινά δρομολόγια από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο

Από Αγορά
Δευτέρα - Κυριακή
19:50-0:05 (κάθε 15 λεπτά)

Από Λιμάνι
Δευτέρα - Κυριακή
20:05-0:20 (κάθε 15 λεπτά) 

Νυχτερινά Δρομολόγια Από Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο

Από Αγορά
Δευτερα-Σαββατο                    Κυριακή
19:50-23:50 (καθε 30 λεπτα)   18:05-22:05 (κάθε 30 λεπτά)

Από Λιμάνι
Δευτέρα-Σάββατο                    Κυριακή
20:05-0:05 (καθε 30 λεπτά)    18:20-22:20 (κάθε 30 λεπτά)

© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd