Διαδρομή 630

Καραβέλλα - Γεροσκήπου - Αχέλεια - Τίμη - Κούκλια - Πέτρα του Ρωμιού - Πισσούρι

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Καραβέλλα, Νικολαίδη (Κυβερνητικά Γραφεία), Γεροσκήπου, Κολώνη, Αχέλεια, Τίμη (Παλιός Δρόμος Λεμεσού - Πάφου), Κούκλια (Αρχαιολογικός Χώρος), Πέτρα του Ρωμιού, Πισσούρι, Πισσούρι Παραλία

Δευτέρα μέχρι Σάββατο
Από Πισσούρι : 07:40, 10:40, 15:40
Από Σταθμό Καραβέλλα : 06:30, 09.30, 14:30