Διαδρομή 633

Πάφος-Άγιος Νικόλας

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Πάφος-Νικόκλεια-Φασούλα-Μαμώνια, Αγ Γεώργιος, Πραστειό, Κέδαρες, Πραιτώρι, Φιλούσα, Άγιος Νικόλας

Αφετηρία Πάφος: 05:45, 12:35
(Σάββατο: 06:00, 12:00)

Αφετηρία Άγιος Νικόλας: 06:45, 14:30
(Σάββατο: 07:00, 13:00)