Διαδρομή 634

Πάφος-Αρμίνου

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Πάφος, Χολέτρια, Σταυροκόννου, Κελοκέδαρα, Σαλαμιού, Μέσανα, Αρμίνου

Αφετηρία Αρμίνου:

Δευτέρα-Παρασκευή: 06:15, 10:30, 14:30
(Σάββατο : 06:30, 09:00, 12:30)

Aφετηρία Πάφος:

Δευτέρα-Παρασκευή : 09:30, 13:30, 15:45
Σάββατο : 08:00, 11:30, 14:30