Διαδρομή 637

Πάφος-Παναγιά

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Πάφος, Τσάδα, Πολέμι, Ψάθι, Αγ Δημητριανός, Κανναβιού, Ασπρογιά, Παναγιά

Αφετηρία Πάφος: 06:15, 09:00, 11:50, 15:40
(Σάββατο: 09:00, 12:00, 14:30)

Αφετηρία Παναγιά: 07:35, 10:00, 14:30, 15:05
(Σάββατο: 07:10, 10:00, 13:00)