Διαδρομή 623

Νέο Χωριό - Πόλις Χρυσοχούς

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Νέο Χωριο, Λατσί, Προδρόμι, Πόλις Χρυσοχούς

Αφετηρία Νέο Χωριό: 09:00, 12:40
Σάββατο: 08:00, 12:50

Αφετηρία Πόλις Χρυσοχούς: 08:40, 12:20
Σάββατο: 07:40, 12:20