Διαδρομή Μ-12

Μ-12 Μαθητική Διαδρομή - Πέγεια - Τεχνική Σχολή Πάφου

Χάρτης διαδρομής

Λεπτομέρειες Διαδρομής

Περιγραφή: Πλατεία Πέγειας, Κισσόνεργα, Λέμπα, Χλώρακα (Ελευθερίας), Μούτταλος Ακαμαντίδος, Καραβέλλα, Τεχνική Σχολή

Αναχώρηση πρωί: 06:45

Αναχώρηση μεσημέρι: 13:35