Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας προς το παρόν.

Αν ενδιαφέρεστε να εργοδοτηθείτε στην εταιρεία μας, παρακαλώ συμπληρώστε το συνημμένο έντυπο και αποστείλτε το για μελλοντική χρήση.

Αίτηση Πρόσληψης Αίτηση Πρόσληψης Οδηγού
© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd