Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Ακύρωση Διαδρομής 644

Tuesday, 18 March 2014

Σας Πληροφορούμε ότι απο τη Τρίτη 01/04/2014 η διαδρομή 644 Διακόπτεται.

© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd