Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγή Ωραρίων (640)

Tuesday, 16 June 2015

Αλλαγή Ωραρίων  (640)

 

Σας πληροφορούμε ότι για τη διαδρομή 640 τα ωράρια από 01/07/2015 είναι τα εξής:

 

 

Διαδρομή 640

 

 

Από Πόλι


 

Από Λυσό


 

Δευτέρα – Παρασκευή


07:40, 12:00

08:20, 12:30

Σάββατο

09:10, 11:30

09:50, 12:10

 

 

 

© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd