Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγή Ωραρίων (643)

Tuesday, 16 June 2015

Αλλαγή Ωραρίων  (643)

 

Σας πληροφορούμε ότι για τη διαδρομή 643 τα ωράρια από 01/07/2015 είναι τα εξής:

Διαδρομή 643 Α/Β

 

 

Από Πόλι


 

Από Παχύαμμο


Δευτέρα – Παρασκευή


11:30(Β), 14:00(Β), 15:10, 18:00

05:00, 05:50(Β), 09:30, 12:30

Σάββατο

07:30, 10:00, 12:40(Β), 14:30(Β)

06:00, 08:00(Β), 10:30, 13:30

 

 

 

© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd