Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγή Ωραρίου 612

Wednesday, 5 June 2013

Σας πληροφορούμε ότι απο τις 17/06/2013 το πρόγραμμα της Διαδρομής 612 αλλάζει ως εξής: 

 

Απο Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο

Απο Σταθμό Λιμανιού
Δευτέρα - Κυριακή
7:00, 8:10, 9:20, 10:30, 11:40, 12:50, 14:00, 15:10, 16:20, 17:30, 18:40, 19:50, 21:00, 22:10, 23:20, 0:30

Απο Αεροδρόμιο
Δευτέρα - Κυριακή
7:35, 8:45, 9:55, 11:05, 12:15, 13:25, 14:35, 15:45, 16:55, 18:05, 19:15, 20:25, 21:35, 22:45, 23:55, 1:05

© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd