Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγές για διαδρομή 611

Friday, 15 July 2011

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις  15/07/2011 η διαδρομή 611 αλλάζει ως εξής  

  Δευτέρα - Σάββατο:

Απο Λιμάνι: 6:25, 6:50, 7:20, 7:50, 08:05 - 10:45 (κάθε 10 λεπτά), 11:00 - 14:20 (κάθε 10 -15 λεπτά), 14:35 - 16:45 (κάθε 10 λεπτά), 17:00, 17:15, 17:30, 17:50

Απο Υδροπάρκο: 6:40, 7:05, 7:35, 8:00, 08:20 - 09:40 (κάθε 10 λεπτά), 09:55 - 11:05 (κάθε 10 λεπτά), 11:20-14:50 (κάθε 10 -15 λεπτά), 15:05 - 16:50 (κάθε 10 λεπτά), 17:05, 17:20, 17:30, 17:45, 18:05

© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd