Οργανισμός Συγκοινωνιών Πάφου FREE PHONE: 8000 5588

Αλλαγές για διαδρομή 610

Tuesday, 19 July 2011

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από τις 20/07/2011 η διαδρομή 610 αλλάζει ως εξής για Δευτέρα - Σάββατο:

Από Λιμάνι: 6:25, 6:50, 7:20, 8:05 - 11:25 (κάθε 10 λεπτά), 11:40 - 13:10 (κάθε 15 λεπτά), 13:25 - 17:05 (κάθε 10 λεπτά), 17:20-18:05 (κάθε 15 λεπτά), 18:35, 19:05

Απο Αγορά: 06:15, 06:35, 7:05, 7:35, 08:00 - 11:05 (κάθε 10 λεπτά), 11:20 - 13:25 (κάθε 10-15 λεπτά), 13:40-15:10 (καθε 10 λεπτά), 15:30-17:00 (κάθε 10 λεπτά), 17:20, 17:35, 17:50, 18:20, 18:50

© Copyright 2018 | Web design in Cyprus by United Worx Ltd