Bus Route 604

Temporarily Market Parking (Karavella) - Emba - Tala - Agios Neofytos Monastery

Bus Route Map

Bus Route Details & Timetable

Temporarily Market Parking(Karavella), P.Miltiadous (Municipal Market), Fellahoglou, N.Ellina, Akamantidos, Archiepiskopou Makariou (Chloraka), Christou Kelli, Archiepiskopou Makariou (Emba), N.Ellina, M.Stylianou (Tala), Agios Neofytos Monastery.

Monday - Friday

From Agios Neofytos Monastery : 07.10, 10.00, 11.50, 15.00, 16.40, 18.20
From Pafos : 06.30, 09.20, 11.10, 14.20, 16.00, 17.40

Saturday
From Agios Neofytos Monastery : 08.50, 11.30, 15.40, 18.20
From Pafos : 08.10, 10.50, 15.00, 17.40