Bus Route 638

Milia – Agios Demetrianos

Bus Route Map

Bus Route Details & Timetable

638 Circular: Agios Dimitrianos - Milia - Dryneia - Drymou - Symou - Lasa - Foiti - Kritou Marottou - Agios Demetrianos


Departures from Agios Demetrianos:
Monday - Friday: 07:10, 09:30, 12:20, 16:10
Saturday: 06:40, 09:30, 12:30, 15:00