Bus Route 634

Paphos - Arminou

Bus Route Map

Bus Route Details & Timetable

Paphos - Choletria - Stavrokonnou - Kelokedara - Salamiou - Mesana - Arminou

Departures from Arminou:
(Monday - Friday: 06:15, 10:30, 14:30)
(Saturday : 06:30, 09:00, 12:30)

Departures from Paphos:
(Monday - Friday : 09:30, 13:30, 15:45)
(Saturday and  : 08:00, 11:30, 14:30) 

 

 NOTE:

 *The route 13:30 (Paphos-Arminou, plus school route MP47) pass from Technical School, Demokratias Avenue (ERA-DEBENHAMS), Yeroskipou and not from Athenon Avenue (TOYOTA, Fire Station).