Bus Route 625

Kinousa - Polis Chrysochous

Bus Route Map

Bus Route Details & Timetable

Kinousa - Makounta - Polis Chrysochous

Departure from Kinousa:

08:20, 14:50
Saturday: 10:00, 13:50

Departure from Polis Chrysochous:
08:00, 14:30
Saturday: 09:30, 13:20