top of page

607 + 607B*

Karavela Station - Chloraka - Lemba - Kissonerga - Pegeia

Karavela Station, Adonidos, Zinonos, Kosta Karnavalou,Petraki Miltiadous (Municipal Market), Fellachoglou, Akamantidos, Archiepiskopou Makariou (Chloraka), Eleftherias (Cholakas Square), Evagora Pallikaride, Agiou Stefanou (Lemba), Christou Kelli (Kissonerga), Coastal road of Kissonerga-Pegeia (Potima), Michalaki Kyprianou, Pegeia Square (Parking Place), Akoursos*

Monday - Friday


From Pegeia: 06.30, 09.00*, 10.30, 12:10, 16.00*, 18.40


From Karavela: 06.00, 08.10*, 09.50, 11.30, 15.10*, 18.00


Saturday


From Pegeia: 08.10*, 12.00, 14.20*, 17.00


From Karavela: 07.20*, 11.20, 13.30*, 16.20

* At these particular times the bus route will start and finish at Akoursos Village.

bottom of page