top of page

Regional School Routes of Pafos

MP-23

MP-23 Student Route - Kathikas – Stroumbi – Polemio Primary School 

MP-28

ΜP-28 Student Route - Yiolou – Stroumbi – Gymnasium & Lyceum of Polemi

MP-29

МP-29 Student Route - Yiolou - Stroumbi - Gymnasium & Lyceum of Polemi

MP-30

MP-30 Student Route - Choulou – Letymbou – Primary & High School of Polemi

MP-31

MP-31 Student Route - Choulou - Letymbou - Kallepia - Tsada

MP-33

MP-33 Student Route - Asprogia - Panagia Primary School

MP-36

MP-36 Student Route - Asprogia – Kritou Marottou – Agios Dimitrianos – Psathi – Preschool & Elementary School of Polemi

MP-38

MP-38 Student Route - Drymou – Lasa – Agios Dimitrianos

MP-39

MP-39 Student Route - Agios Dimitrianos - Kritou Marotou - Fyti

MP-41

MP-41 Student Route - Kannavio - Kritou Marottos - Agios Dimitrianos - Psathi - Polemi - Paphos Technical School

MP-42

MP-42 Student Route - Statos - Galataria - Pentalia - Amargeti - Choletria - Achelia - Lyceum I Ethnarch Makarios III Paphos

MP-43

MP-43 Student Route - Amargeti - Eledio - Axylou - Nata - Anaoita - Kindergarten & Elementary School of Timis

MP-44

MP-44 Student Route - Kouklia - Mandria - Geroskipou High School - Paphos Technical School

MP-45

MP-45 Student Route - Agios Ioannis - Salamiou - Kelokedara - Stavrokonnou - Choletrio Municipal Kindergarten

MP-47

MP-47 Student Route - Arminou - Salamiou - Timi - Talioti High School - Agia Paraskevi High School - Paphos Technical School

MP-48

MP-48 Student Route - Choletria - Nikoklia - Kouklion Primary School

MP-49

MP-49 Student Route - Prastio - Kidasi - Fasoula - Mamonia - 2nd Primary School

MP-50

MP-50 Student Route - Kidasi - Nikoklia - Giannaki Taliotis High School - Agia Paraskevi High School - Paphos Technical School

MP-60

MP-60 Student Route - Drynia - Simou - Drymou - Lasa - Agios Dimitrianos

MP-64

MP-64 Student Route - Choulou – Letymbou – Kallepia – Tsadas Primary School

bottom of page