top of page

M-14/2

M-14/2 Student Route - Chloraka (Makario) - Empas Gymnasium and Lyceum

Starting point description: Evagora Pallikaridis, Gladstonos, Nikodimou Mylonas, Petraki Miltiados, Aphroditis, Fellachoglou, Thermopylon, Akamantidos, Makarios, Agios Stefanos, Evagora Pallikaridis, Eleftherias, Zina Kanther, Theodorou Toulia, G. Azina, Eleftherias, Makariou, Empas, Petridion, Grigoris Auxentiou ( Apostolou Andreas High School), Empas, Agios Charalambous High School. Return Description: Agios Charalambous High School, Empas, Grigori Auxentiou (Apostolos Andreas High School), Empas, Petridion, Empas, Makariou, Eleftherias, Evagora Pallikaridis, Makariou, Akamantidos, Thermopylon, Nikodimou Mylonas, Gladstonos, Evagora Pallikaridis. 

Morning departure: 06:50 Afternoon departure: 13:35 

No important announcements bottom of page