top of page

604

Karavela Station - Emba - Tala - Agios Neofytos Monastery

Karavela Station, Adonidos, Zinonos, Kosta Karnavalou, Petraki Miltiadous (Municipal Market), Fellahoglou, Akamantidos, Archiepiskopou Makariou (Chloraka), Christou Kelli, Archiepiskopou Makariou (Emba), N. Ellina, Miltiade Stylianou (Tala), Agios Neofytos Monastery.

Monday - Friday


From Agios Neofytos: 07.10, 10.00, 11.50, 15.00, 16.40, 18.20


From Karavela Station: 06.30, 09.20, 11.10, 14.20, 16.00, 17.40


Saturday


From Agios Neofytos: 08.50, 11.30, 15.40, 18.20


From Karavela Station: 08.10, 10.50, 15.00, 17.40

bottom of page