top of page

M-10

M-10 Student Route - Agapinoros - High School Ag. Theodorou 

Starting point description: Agapinoros, Ikarus, Jason, Poseidon, Danais (return to the roundabout), Poseidon, Artemis, Alcmenis, Ledas, St. Paul, Ag. Anargyron, Agapinoros, Priamou, S. Markidis, Nikos Nikolaidis, G. X Ioannidis, Kranidioti, Chr. Sozou, Athens, Odos Aloi (Agios Theodore High School). Return Description: Aloes (Agios Theodore High School), Athens, Chr. Sozou, , Kranidioti, G. X Ioannidis, Nikos Nikolaidis, S. Markidis, Priamou, Agapinoros, Anargyron, Ap. Paulus, Leda, Alcmenis, Artemis, Poseidon, Danae (return to the roundabout), Poseidon, Jason, Icarus, Agapinoros. 

Morning departure: 06:50 Afternoon departure: 13:35 

No important announcements bottom of page